Oferta Prestige Club

Program lojalnościowy „Prestige Club” dedykowany jest dla gości indywidualnych, korzystających z usług hoteli należących do programu marketingowego Polish Prestige Hotels & Resorts.

Aby przyłączyć się do grona Uczestników Prestige Club, należy w którymkolwiek z naszych hoteli wypełnić deklarację uczestnictwa i złożyć ją w recepcji hotelu.

Wydanie karty uczestnika Programu następuje bezpośrednio w recepcji danego hotelu Grupy bądź poprzez wysłanie pocztą, na wskazany przez Gościa adres.

Rejestracja Gościa w Programie następuje bezpośrednio po wydaniu karty lub w krótkim czasie po jej wydaniu.

Karta „Prestige Club” może być wykorzystywana jedynie przez właściciela karty. Karta zawiera kod kreskowy stanowiący odpowiednik numeru identyfikacyjnego uczestnika Programu oraz ten sam numer w wersji numerycznej.

Uczestnik Programu może logować się do systemu rezerwacyjnego Grupy i dokonywać rezerwacji przez stronę www.hotelePPH.pl po cenach specjalnych, dostępnych jedynie dla uczestników Programu („fixed price”) dzięki przyznanemu mu numerowi identyfikującymi członkostwo w Programie umożliwiającemu skorzystanie z powyższych cen.

Punkty za pobyt uczestnika Programu w hotelu z Grupy PPH&R naliczane są bezpośrednio w recepcji danego hotelu po zrealizowanym pobycie (przy wymeldowaniu uczestnika Programu z Hotelu) – system automatycznie dolicza punkty do konta indywidualnego uczestnika Programu.

Punkty przyznawane są od obrotu za usługi noclegowe, z których skorzystał uczestnik programu w danym Hotelu.
Za każde, wydane w Hotelu, pełne 100 zł uczestnik otrzymuje 1 punkt.

Uczestnik może zajrzeć na swoje konto na stronie www.hotelePPH.pl w zakładce Prestige Club.

Organizatorem programu lojalnościowego jest Fundacja „Polish Prestige Hotels”.